Oferta

Obsługa księgowa podmiotów gospodarczych

Prowadzimy księgowość dla wszystkich podmiotów gospodarczych bez względu na rozmiar działalności. Doradzamy i udzielamy pomocy w zakresie zakładania działalności gospodarczej w tym zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Wyciągamy z zaległości księgowych firmy już funkcjonujące. Analizujemy sytuację finansową danej firmy i przygotowujemy program optymalizacji kosztów. Rozliczamy pity, a także służymy doradztwem w tym zakresie. Rozliczamy dotacje, pomagamy w załatwianiu leasingu lub kredytu. Reprezentujemy klientów przed urzędami, oferujemy również profesjonalne usługi windykacji oraz pomoc w ściąganiu nawet najmniejszych należności, oraz wszelkich spraw urzędowych. Przygotowujemy wraz z klientem biznesplany. Prowadzimy księgowość bez względu na model księgowy przejęty w danej firmie.

Księgi rachunkowe – pełna księgowość

Prowadzimy księgi zgodnie ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont. Wypełniamy deklaracje podatkowe oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów. Prowadzimy rejestr środków trwałych i amortyzacji.

Książka przychodów i rozchodów

Prowadzimy dla naszych klientów książki przychodów i rozchodów, na bieżąco księgujemy dostarczane dowody księgowe, sprawdzamy pod kątem prawidłowości dokumenty, prowadzimy ewidencję środków trwałych, a także ewidencję VAT. Obliczamy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ryczałt

W zakres naszych usług wchodzi również prowadzenie ewidencji ryczałtowej, rozliczamy ryczałt zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości.

Obsługa kadrowo-płacowa firm

W tym zakresie zajmujemy się sporządzaniem list płac, prowadzeniem kartotek pracowniczych, wyliczaniem składek ZUS, a także sporządzaniem deklaracji rozliczeniowych, przelewów ZUS, ewidencjonowaniem czasu pracy pracowników, rozliczaniem wynagrodzeń za czas choroby i zasiłków pielęgnacyjnych. Doradzamy pracodawcom w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (umów, umów zleceń, umów o dzieło, okresów wypowiedzeń), urlopów i wszelkich spraw związanych z kadrami.